Lerarenregister

Eerder schreef ik al over het lerarentekort en de daaruit voortvloeiende ‘oplossingen’ met onbevoegden voor de klas – desnoods een ouder. Zie hiervoor het hoekje ‘onderwijs’ wat ik speciaal op mijn website heb ingericht: een hoekje vol met voetnoten en apa’s, net wat minder geschikt voor een weblog.
In de kern was dat betoog: lesgeven is een vák, een vak waar een hbo studie aan vooraf moet gaan. De eisen om dat vak te mogen leren zijn pittig – en dat is waarschijnlijk terecht. Kwaliteit gaat misschien ten koste van kwantiteit; vandaar dat lerarentekort.

Om dat lerarentekort enigszins op te vangen mag je – onder voorwaarden – ook onbevoegd voor de klas. Daar zette ik al vraagtekens bij: hoe regel je ‘supervisie van het bevoegd gezag’ als dat bevoegd gezag de directeur is van een koepel met 40 of meer scholen, hoe kan je als docent breed ingezet worden als je alleen in je eigen vakgebied mag lesgeven en hoe gaat die eigen juf of meester een oogje in het zeil houden vanuit zijn of haar bed, want die had immers griep?

Ouders voor de klas (mits de kwaliteit gewaarborgd blijft) leek me kwalitatief en kwantitatief niet haalbaar. De hele rekensom staat in dat andere hoekje dus. Ja, de vákman voor het (beroeps)onderwijs: graag. Vier uur per week maximaal, onbevoegd: dat kan al.

In de aanloop naar de staking van 6 november gaat het nu ook over onderbevoegdheid. Ja, ónder. Dus wel juf of meester zijn, maar niet voor het vak of het niveau. Met PABO lesgeven in het VO, als 2e graads docent lesgeven aan de bovenbouw havo of vwo, als docent Nederlands ook maatschappijleer of ICT geven: dat. ONbevoegd wordt bijgehouden, ONDERbevoegd blijkbaar niet. Wat raar is, want als je als kind het recht hebt op goed onderwijs, moet ook ergens staan wat dat goede onderwijs dan borgt. Je laat de huisarts ten slotte ook niet opereren, hoe goed hij of zij ook als huisarts is. Een schatting (Michelle van Dijk, op Twitter) zegt dat 25% van de leraren op vwo onderbevoegd is, en 25 tot 50% op de havo. Dat is nogal wat zeg.
Wat zou het toch mooi zijn als daar wél gegevens over bijgehouden worden. Via een register ofzo? Opleiding, werkervaring en bevoegdheden. Net als het BIG register: openbaar. Ik kan opzoeken of mijn huisarts ook mag opereren (nee).

Zoiets ook voor leraren? Een lerarenregister? Kunnen ouders dat ook inzien. Zeker nu de open dagen van het VO er weer aankomen: waar kies je voor als ouders? Voor de school waar de leraar natuurkunde ook daarvoor bevoegd is, of voor de school waar de biologie docent dat er maar bij doet? Waar kies je voor: bevoegden of onderbevoegden? Ik zou het wel weten…
Maar dat lerarenregister was alweer afgeschaft. Onder druk van … de leraren.
Soms begrijp ik níets van die groep!