lerarentekort

Dit verzin je niet?!?

Youp van ’t Hek op zijn best kan oprecht boos worden en dan roepen “dit verzín je niet?!”

Het was exact wat ik dacht toen ik vrijdag, bij mijn lunch-cracker, mijn twitter tijdlijn doorliep. In mijn ‘bubble’, die bestaat uit de zeilende Benelux en onderwijzend Nederland (en inderdaad, dat komt elkaar zelden tegen), zag ik een advertentie. Van een toko die ‘adhocdocent’ heet, en waar het al kwalijk is dat het überhaupt kan bestaan, soit: er is een gát en als mensen daar markt in zien kan je moeilijk boos op ze worden. Als economie-docent.

Er werd voor een school in de randstad een “lesopvangmedewerker” gezocht. Ik heb zelf even de leestekens gezet: les -opvang-medewerker. Oh ja… als er lessen uitvallen, dan moeten die opgevangen… en als de échte docenten op zijn… dan moet je wat, blijkbaar.

Ik had me inmiddels al verslikt in de cracker en zat hardop tegen de advertentie te praten. “Les Opvang? Wat dan? Hoe dan?”

Het werd alleen maar erger toen ik de hele tekst van de vacature zag. Je mag elke dag van 9 tot 14 uur aantreden om geplande en ongeplande lesuitval op te vangen. N’importe qua wat precies, want ‘je bent flexibel’. Opgeleid zijn als onderwijsassistent strekt tot aanbeveling. Je moet wel stevig in je schoenen staan, voor deze VMBO met protestants-christelijke achtergrond – wat je dan, volgens de functie-eisen, moet onderschrijven.

Wat?

Hoe?

Waarom???

Ik kan er niet over uit. Dit verzin je toch niet? Niet als intermediair in het onderwijs: zo wil je mensen niet inzetten. Maar vooral: niet als onderwijsinstelling. Dit verzin je niet. Ik hoop echt dat er geen enkele school in Nederland is die denkt ‘we hebben een probleem, we hebben geen docent, en die zijn er ook niet, dus… we zetten een lesopvangmedewerker in, dan is de Begeleide Onderwijs Tijd gedekt. Het is Tijd, het is Begeleid, klaar.’ Ik hoop écht dat geen school zo denkt.

Maar als ik op de site van de intermediair kijk, zie ik dat ze ook een ‘leswaarnemer’ zoeken. ‘Bijbaan vol verantwoordelijkheid en uitdaging’.

Ik verzin het niet. Youp? Help!