Docent MBO-Jack of all trades?

Stacks Image 5
In februari werd de Commissie Onderwijsbevoegdheden benoemd door het ministerie van OCW. Wellicht moet er een nieuw bevoegdhedenstelsel komen?

Weinig aandacht voor het mbo in de opdracht, de focus lijkt vooral te liggen op het voortgezet onderwijs. Terwijl juist in dat mbo verschillende soorten bevoegdheden mogelijk zijn. Wat logisch is, het mbo kwalificeert drievoudig (voor een beroep, voor doorstroom en voor burgerschap) én het mbo kent theoretische lessen en praktijklessen. Hoe zit het? En hoe werkt het in de praktijk?

Ik zette een kort onderzoek uit en dook in de literatuur. Dit whitepaper is daar het resultaat van.